Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PL  +48 608 502 289 UK  +44 7783 598 501
Biuro PL   +48 67 345 01 90              

 

Przewóz osób

Polska - Anglia, Anglia - Polska

 

 

Przewóz paczek, przeprowadzki

na trasie

POLSKA - ANGLIA
ANGLIA - POLSKA

Transport lawetą aut

z UK do PL

Z PL do UK

Regulamin - przewóz osób

REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB PRZEZ FIRMĘ AVANGARDABUSY§1


 Niniejszy regulamin określa zasady, warunki przewozu osób przez firmę AVANGARDABUSY.


§2

Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

  • Przewoźnik - firma wykonująca usługę transportową
  • Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu
  • Bagaż - rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;
  • Bilet - dokument upoważniający do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;
  • Cennik - aktualne ceny biletów za przejazd, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach bagażowych.


§3

Osoba wyrażająca chęć przejazdu, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie www.avangardabusy.pl  (za potwierdzeniem pracowników AVANGARDABUSY), jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.


§4


1. Przewoźnik jest zobowiązany do:
a) zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce;
b) zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
c) zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy;

2. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.

3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.

4.  W razie konieczności przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów.

5.  Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
a) nie przestrzega warunków umowy przewozu;
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);
c) znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
d) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
f) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.

6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub która nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.

§5


1. Pasażer jest zobowiązany do:
a) posiadania ważnego biletu, dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
b) oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez przewoźnika w dniu wyjazdu
c) złożenia bagażu do luków bagażowych po wniesieniu opłaty za bagaż dodatkowy;
d) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
e) okazywania, na wezwanie uprawnianych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
f) podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;

2. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów.

3. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.

4. Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.

5. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

6. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.

7. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.


§6


1. Klient uprawniony jest do przewozu dwóch sztuk bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 60 kg.

2. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką z podanym nazwiskiem i adresem.

3. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.

4. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.

5. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

6. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż.

7. Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez załogę pojazdu w wysokości określonej w cenniku.

§7


Opłata za przejazd dokonywana jest w formie gotówki bądź przelewu na konto firmy, w wysokości określonej w cenniku firmy.

§81.Osoba zamawiająca przejazd ma prawo do zmiany terminu, rezygnacji najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym wyjazdem.

2. Zmiany bądź rezygnacje dokonywane w późniejszym terminie związane są z koniecznością zapłaty równowartości biletu.

Akceptujemy płatności pay pal